top of page

 

PEB - w jakim celu?

Certyfikat EPB

Certyfikat PEB (charakterystyka energetyczna budynków) to dokument dostarczający informacji na temat zużycia energii przez nieruchomość powiązany z oceną (od A do G dla budynków najbardziej energochłonnych) i wyrażony w kWh energii podstawowej na m² na rok. Certyfikat PEB musi zostać wydany przez certyfikatora uprawnionego z ramienia regionu stołecznego Brukseli.

Aby odpowiedzieć na obecne wyzwania energetyczne, Region Stołeczny Brukseli wdraża Regulamin PEB którego celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i emisji CO2. 

od 2011 roku PEB jest obowiązkowy w przypadku sprzedaży lub wynajmu lokali mieszkalnych.

od 2022 roku PEB determinuje indeksację opłat za wynajem lokali mieszkalnych w Brukseli.

od 2025 roku PEB będzie obowiązkowy dla wszystkich lokali mieszkalnych w Brukseli.

 

Proces certyfikacji

Praca nad certyfikatem złożona jest z dwóch etapów: wizyty nieruchomosci przez certyfikatora oraz z z analizy danych zebranych podczas pierwszego etapu i wpisania danych do platformy certyfikacyjnej PEB. 

Wizyta

Certyfikat PEB

Kodowanie

Kodowanie PEB

Dobre przygotowanie do wizyty jest niezbędne do uzyskania optymalnego certyfikatu PEBDlatego też po otrzymaniu zapytania PEB niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania informacji na temat nieruchomości i jak najlepszego przygotowania wizyty. Podczas wizyty certyfikator musi mieć dostęp do lokalu, aby zebrać różne informacje techniczne, takie jak miedzy innymi grubość izolacji, rodzaj systemu ogrzewania i cieplej wody, jak tez dokonać pomiarów nieruchomości. Faktury za wykonane prace, dokumenty techniczne czy też zaświadczenia z przeglądów okresowych są przydatne do poznania np. parametrów izolacyjnych ścian, dachów, podłóg i okien czy tez danych technicznych kotła. Plany nieruchomości umożliwiają także stwierdzenie techniki konstrukcyjnej budynku, obecności ewentualnych izolacji niewidocznych podczas wizyty, a także potwierdzenie wymiarów nieruchomości. Do dokumentacji PEB można także wykorzystać zdjęcia z prac remontowych. Link, który zawiera listę wszystkich dokumentów przydatnych podczas wizyty jest dostępny tutaj. Dokumenty potwierdzające muszą być dostępne najpóźniej w dniu wizyty.

Po wizycie i zgodnie z zebranymi informacjami, certyfikator wykonuje model 3D nieruchomosci - uzyskuje powierzchnie i objętość, ustala datę konstrukcji, orientacje budynku, wpisuje dane do programu certyfikacji PEB udostępnionego przez region stołeczny miasta Brukseli w celu obliczenia teoretycznego zużycia energii pierwotnej lokalu. Certyfikat PEB jest ustanawiany i obliczany w oparciu o rygorystycznie przestrzegane przepisy protokołu wydanego przez region. Oprócz otrzymanej oceny PEB i konsumpcji energii (od A do G dla budynków najbardziej energochłonnych) certyfikat PEB wskazuje także szereg działań mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej Twojej nieruchomości.

Certyfikat PEB jest najpierw wysyłany do Ciebie w wersji wstępnej w celu uniknięcia komentarzy po zatwierdzeniu dokumentu. Po zaakceptowaniu wersji wstępnej certyfikatu PEB nie można go modyfikować bez ponownego otwarcia procedury. 

Przeprowadzamy również symulacje certyfikatów PEB w celu uzyskania najlepszego wyniku i aby wskazać Państwu najważniejsze prace remontowe, które należy wykonać (izolacje, unowocześnienie systemu ogrzewania i cieplej wody, wentylacje, panele fotowoltaiczne itp). 

Certyfikat PEB jest ważny przez 10 lat.

bottom of page